Generator till Saab 93, 95 och 96, köp av renoverad

2900 kr

Kategori:

Beskrivning

Renoverad generator med nya lager, kolborstar, slipad collector, blästrat pumphus pumplock och svarvad impeller och ny vattenpumpstätning och pumplockspackning.

Passar till Saab 93, 95, 96, GT och Sport. 1956-1964.

När generatorn skall skickas för reparation skall den vara ren och hel i stommen. 

Köp av renoverad generator. Observera att generator levereras utan remskiva.

 

Renovated generator with new bearings, carbon brushes, turned collector, blasted pump housing pump pick and turned impeller and new water pump seal and pump pack gasket.

Fits Saab 93, 95, 96, GT and Sport. 1956-1964.

When sending the generator for repair, it must be clean and intact in the body.

Purchase of generator.  Note that the generator is delivered without pulley.