Generator till 95, 96 och Sport-65, renoverad

1500 kr

Kategori:

Beskrivning

Renoverad generator med nya lager och kolborstar och slipad kollector. Passar till Saab 95, 96, Sport-65. 1965 och 1966.

OBS det är skillnad på generatorer mellan 1965 och 1966.

När generatorn skall skickas för reparation skall den vara ren och hel i stommen.

Reparation av din generator 1500 kr.

 

Renovated generator with new bearings and carbon brushes and turned collector. Fits Saab 95, 96, Sport-65. 1965 and 1966.

Please note there is a difference generators between 1965 and in 1966.

When the generator is to be sent for repair, it must be clean and no defect in the body.

Repair of your generator 1500 kr.