Generator till 95, 96 och Sport-65, renovering av din generator

1500 kr

Kategori:

Beskrivning

Renovering av din generator med nya lager och kolborstar och slipad kollektor. Passar till Saab 95, 96, Sport-65. 1965 och 1966 (obs. att det är skillnad på generatorer mellan 1965 och 1966).

Din generator ska vara ren och hel i stommen när du skickar den för reparation.

 

Refurbishing your alternator with new bearings and carbon brushes and ground collector. Fits Saab 95, 96, Sport-65. 1965 and 1966 (note that there is a difference in generators between 1965 and 1966).

Your generator must be clean and intact in its frame when you send it for repair.